Vítajte v centre podpory

Aby sme zefektívnili Vaše žiadosti o podporu a tak lepšie slúžili vám, využívame systém EXCHANGE na podporu. Každej žiadosti o podporu je pridelené jedinečné číslo záznamu, ktoré môžete použiť na sledovanie postupu a odpovedí online. Pre vašu informáciu poskytujeme kompletné archívy a históriu všetkých vašich žiadostí o podporu. Na odoslanie žiadosti sa vyžaduje platná e-mailová adresa.